arzyabi

اصطلاح Misrepresentation  در قانون مهاجرت کانادا به معنای ارائه اطلاعات نادرست و یا عدم ارائه اطلاعات و کتمان مدارک و اطلاعات واقعی هنگام ارائه درخواست به اداره مهاجرت کانادا است، به این مضمون که شخص با قصد قبلی از ارائه اطلاعات و مدارک صرف نظر کند و یا اطلاعات نادرستی در اختیار سازمان مهاجرت کانادا (IRCC) قرار دهد.اطلاعات نادرست ممکن است به صورت مستقیم یعنی توسط خود متقاضی و یا به صورت غیر مستقیم یعنی توسط یک عضو از خانواده و یا نماینده حقوقی و وکیل او ارائه شود که در همه موارد، از نظر اداره مهاجرت کانادا متقاضی اصلی متهم است - حتی اگر از این موضوع با خبر نباشد. هنگامی که سازمان  CBSA(آژانس خدمات مرزی کانادا) و یا CIC (سازمان امور شهروندی و مهاجرت کانادا) تشخیص دهد که اطلاعات شما نادرست، متناقض و یا ناقص است ، پرونده شما محکوم به جعل و کتمان واقعیت میشود. متاسفانه این موضوع امروزه بسیار شایع شده است.

برخی از اطلاعات و مدارکی که ممکن است در ارائهء آن قلب و جعل واقعیت صورت بگیرد عبارتند از:

 • کتمان اطلاعات مرتبط با ویزای مردود یک کشور دیگر،
 • ارائه مدارک جعلی،
 • عدم ذکرمشخصات تمام افراد خانواده،
 • گزارش اشتغال به کاری که در آن اشتغال نداشته اید،
 • کسب اقامت دائمی کانادا به واسطه ازدواج ساختگی و غیر واقعی،
 • عدم ارسال گذرنامهء فعلی و یا قدیمی و ویزاهای مندرج در آنها، گواهی های تولد، ازدواج، مرگ، مدارک تحصیلی و غیره،
 • تغییر و دست بردن در مدارک تحصیلی، کارآموزی، گواهیهای ثبت شرکتهای تجاری و یا مدارک عدم سوء پیشینه.

سازمان مهاجرتی با کمک سازمان CBSA  (آژانس خدمات مرزی کانادا) ، RCMP (پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا) و خدمات پلیس و دفاتر خارجی که مدارک هویت را صادر می کنند اطلاعات بایومتریک شما را گردآوری می کنند و برای ثبت و تایید هویت شما از اثر انگشت شما استفاده میشود. استفاده از اثر انگشت میتواند از جعل و قلب واقعیت تا حدودی جلوگیری کند و هویت فردی شما را تایید می کند.

در صورتیکه برای مهاجرت به کانادا درخواست داده اید و درخواست شما توسط سازمان CIC بررسی شده است و جزء موارد Misrepresentation   قرار گرفته است، در برخی از موارد برای شما این امکان وجود دارد که بتوانید با ارائه مدارک و اطلاعات کافی نگرانی های این سازمان رابرطرف کنید. به این پروسه Procedural fairness  یا عدالت رویه ای گفته میشود. تنها توجه داشته باشید که در مدت زمان تعیین شده که بصورت کتبی و یا شفاهی برای شما تعیین میگردد نسبت به ارائه مدارک خود اقدام کنید.

اگر شما اقامت دائم و یا موقت کانادا را دارید ، قبل از اینکه مورد اتهام Misrepresentation   قرار بگیرید ، سازمان CBSA این امکان را برایتان فراهم می اورد که بتوانید از خود در مقابل ظن کتمان واقعیت دفاع کنید. اگر این سازمان مطمئن شود که شما اطلاعات نادرست به آنها عرضه نموده اید، این ادعا را به بخش مهاجرت سازمان مهاجرتی (immigration division) اطلاع میدهد تا مورد بررسی بیشتر در دادگاه مرجع رسیدگی (admissibility hearing) به جعل و قلب واقعیت (misrepresentation) قرار گیرد.

اگر هنگام مصاحبه با افسر مهاجرتی هم اطلاعات نادرست در اختیارشان بگذارید ،این مسئله جرم تلقی میشود و درخواست شما مردود میگردد. برخی از مواردی که ممکن است به عنوان مجازات جعل و کتمان واقعیت(misrepresentation)  اعمال شود شامل موارد زیر است:

 • ممنوع الورود شدن به کشور کانادا حداقل برای 5 سال (همچنین در این مدت نمیتوانید درخواست ورود به این کشور را بدهید)،
 • صلب امتیاز اقامت دائم و شهروندی کانادا،
 • اخراج از کشور کانادا،
 • و یا ممکن است طبق قانون ) IRPA قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان) و جرایم ماده A126, A127 ، A128 تحت تعقیب قانونی قرار بگیرید و متهم شناخته شوید.

 

 1. سازمان SCCA (تقویت قانون شهروندی کانادا) برای اطمینان از این مسئله که اشخاص مدارک و اطلاعات درستی را در اختیارشان قرار میدهند، قوانین گسترده ای را تحت عنوان جعل و قلب واقعیت مطابق بند های 29.2(2) (a), (b), (c) منتشر کرده است ،همچنین تحت عنوان 29.2 (1) نیز جرایم جدیدی را مبنی بر افرادی که در ارائه مدارک نادرست شخص را یاری و راهنمایی میکنند، معرفی کرده است. این قوانین گسترده گواه این است که با اشخاصی که اقدام به جعل و قلب مدارک و اطلاعات میکنند به شدت برخورد میشود.
 2. طبق قانون  شهروندیA22(1)(e.1)  شخصی که نسبت به ارائه اطلاعات نادرست و یا ناقص چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم اقدام کند به نحوی که باعث اختلال در روند بررسی پرونده کسب شهروندی کانادا شود، امکان شرکت در مراسم قسم شهروندی و یا امتیاز شهروندی کانادا از او صلب میگردد. همچنین اگر توسط نماینده حقوقی این اشتباه رخ دهد (گرچه خود شخص اطلاعی نداشته باشد) ، شخص به مدت پنج سال از کسب شهروندی کانادا محروم میشود.
 3. همچنین اگر نماینده قانونی (وکیل)، اطلاعات نادرست و یا ناقصی را از موکل خود ارائه دهد، این موضوع به سازمان ناظر فعالیت این وکلا (ICCRC)  اطلاع داده میشود تا در صورت نیاز مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد. اگر این سازمان اطمینان حاصل کند که مشاور قانونی اطلاعات نادرست و ناقصی را ارائه نموده، او را گناهکار شناخته و ممکن است همانند متقاضی  طبق قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان مجازات شود ،و اگر تحت عنوان تبصره های A126, A127 ،  A128 جرمی مرتکب شود امکان دارد متقاضی به مدت 5 سال طبق قانون A40 از ورود به کانادا منع گردد. همچنین وکیل و مشاور حقوقی توسط سازمان ICCRC مورد توبیخ قرار میگیرد.

 

 1. اگر متقاضی نتواند ثابت کند که نماینده قانونی او فاقد مجوز قانونی است، طبق ماده 10 از ENF 2/OP 18 افسران پیش از اجرای حکم جعل و کتمان واقعیت (misrepresentation) در مورد موکل (طبق قانون A40) ، باید این مورد را مورد بررسی بیشتر قرار دهند تا از صحت آن مطلع گردند. افسرها پیش از اتهام جعل و کتمان واقعیت ملزم هستند تا فرصت پاسخگویی را در اختیار متهمین قرار دهند و همچنین افسرها باید مطمئن شوند که افراد از غیر قانونی بودن فعالیت نمایندگان یا وکلای خود مطلع بوده اند.

نگاهی به مواد قانونی جعل و قلب واقعیت (misrepresentation)  در قوانین مهاجرت کانادا (IRPA)

A40(1): افرادی که اقامت دائم کانادا را دارند و یا تبعه خارجی دارند و در کانادا به صورت موقت حضور دارند به misrepresentation  محکوم می شوند و از ورود و یا اقامت در کانادا منع می گردند:

a: اگر نسبت به ارائه مدارک و اطلاعات نادرست و جعلی چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم اقدام کنند به نحوی که اعمال قانون را با اشکال مواجه کنند

b: همچنین اگر اقامت دائم کانادا را به واسطه شخص دیگری دریافت کرده اند که خود آن شخص به misrepresentation متهم شده است

c: درخواست پناهندگی آنان رد خواهد شد،

d: شهروندی کانادا را از دست خواهند داد.

A40(2):  اگر افراد مقیم کانادا و یا کسانی که تبعه خارجی دارند به misrepresentation محکوم شوند این حکم برای مدت پنج سال به قوت خود باقی خواهد ماند.

A40(3): افرادی که تبعه خارجی دارند و متهم به جعل و قلب مدارک و اطلاعات هستند، به مدت 5 سال نمیتوانند درخواست ویزای اقامت دائمی بدهند.

A126: هرکس که عمدا قصد پنهان کردن اطلاعات و مدارک و یا ارائه مدارک نادرست چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم داشته باشد طبق این قانون مجرم است.

A127: هیچ کس تحت هیچ شرایطی نباید:

a: اطلاعات نادرست و یا ناقص چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم که در روند پرونده اختلال ایجاد کند ارائه نماید و یا حقایق مرتبط با پرونده را کتمان نماید.

b: به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با هر وسیله ای، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده را با قصد مهاجرت به کانادا ارائه دهد.

این مطالب را از دست ندهید
آدرس ارتباطی ما

آدرس :تهران، خیابان دکتر شریعتی- خیابان دولت (شهید کلاهدوز)، نرسیده به بلوار کاوه ، نبش کوچه تراب، پلاک ۳۵۴، طبقه سوم، واحد ۷.

تلفن : 02122579167

تلفن : 02122579168

شماره واتساپ و تلگرام : 09022394062

ایمیل  : info[at]nobleimmigration[dot]com