سوپر ویزا به والدین شهروندان و مقیمان دائم این کشور این امکان را می دهد تا در هر بار حضور در کانادا، به مدت دو سال در کانادا حضور داشته باشند، ضمن اینکه این ویزا برای ورود چند باره به کانادا طراحی شده است. این ویزا تا ده سال اعتبار دارد.

مراحل اقدام برای سوپر ویزا با ویزای توریستی شباهت دارد. اما یکی از تفاوتهای سوپر ویزا با ویزای توریستی این است که والدین قبل از اعطای این ویزا مورد معاینه پزشکی قرار میگیرند. همچنین فرزندان شهروند یا مقیم کانادا باید برای والدین خود دعوتنامه بفرستند و بتوانند نسبت فرزندی خود را ثابت کنند. همچنین داشتن بیمه نامه پزشکی مختص والدین برای حداقل یک سال از طرف یک شرکت بیمه در کانادا ضروری است. همچنین فرزندان باید ثابت کنند که درآمد آنها در سال گذشته مالیاتی از حداقل درآمد اعلام شده اداره مهاجرت با توجه به تعداد خانواده آنها بیشتر بوده است.

این ویزا مختص والدین و پدربزرگ و مادربزرگها و همسران آنهاست و امکان گنجاندن فرزندان وابسته در این ویزا وجود ندارد.

حداقل درآمد مورد نیاز فرزندان برای ارائه درخواست سوپر ویزا

سایز خانوادهحداقل درآمد مورد نیاز
یک نفر$24,949
دو نفر$31,061
سه نفر$38,185
چهار نفر$46,362
پنج نفر$52,583
شش نفر$59,304
هفت نفر$66,027
بیشتر از هفت نفر، به ازای هر نفر اضافه$6,723