نیروی متخصص از نظر دولت کانادا متخصصینی را شامل می شوند که در زمینه ای تخصصی یا حرفه ای سابقه کار دارند و بر اساس توانائیهای تخصصی خود این امکان را پیدا می کنند تا در کانادا از نظر اقتصادی صاحب شغل شوند و به درآمد زایی برسند. در حال حاضر، یکی از اهداف برنامه های مهاجرتی کانادا، جذب نیروهای متخصص به منظور کمک به شکوفایی اقتصاد کانادا و تقویت نیروی کار متخصص این کشور است.

در حال حاضر بهره مندی از سن مناسب، داشتن تحصیلات دانشگاهی بویژه در مقطع فوق لیسانس و دکترا، داشتن حداقل یک سال سابقه کار تخصصی در ایران و بهره مندی از نمرهء زبان انگلیسی و فرانسه در سطوح بالا دریافت اقامت دائم کانادا را با استفاده از این روش بسیار تسهیل می کند.

نیروهای متخصص برای مهاجرت به کانادا گزینه های متفاوتی دارند: