کدامها ناکهای شغلی بیشترین شانس انتخاب در قرعه کشی های استان ساسکاچوان را داشته اند؟

برنامه مهاجرتی ساسکاچوان، بویژه برنامه اسکیل ورکر این استان، به دلائل گوناگونی همواره مورد توجه متقاضیان مهاجرت بوده است. یکی از مهمترین این دلائل، بازه سنی این استان است که امتیاز آن برای حدود ده تا 12 سال برابر است. برای مثال اگر متقاضی مهاجرت بین 22 تا 34 سال سن داشته باشد 12 امتیاز و اگر بین 35 تا 45 سال سن داشته باشد 10 امتیاز کسب خواهد کرد. این درحالی است که در سیستم اکسپرس اینتری، پس از 29 سال سن، به ازای هر سال افزایش سن، 5 امتیاز از امتیاز متقاضیان کسر می شود. همچنین حداکثر نمره زبان برای کسب بیشترین امتیاز زبان در برنامه ساسکاچوان، CLB8  است که در مقایسه با برنامه فدرال اسکیل ورکرپایین تر است. 

از تاریخ سپتامبر سال 2019 که برنامه مهاجرتی استان ساسکاچوان سیستم انتخاب متقاضیان مهاجرت در زیر گروههای اکسپرس اینتری و مشاغل مورد نیاز را تغییر داد، این پرسش که کدامها رده های شغلی بیشترین شانس انتخاب در فهرست قرعه کشیهای این استان را دارند، یکی از پرسشهای مهم متقاضیان و دغدغه های وکلای مهاجرت بوده است.

استان ساسکاچوان تا قبل از اکتبر 2019، به همه متقاضیانی که از حداقل 60 امتیاز بهره مند بودند و فهرست مشاغلشان در فهرست مشاغل مورد تقاضا (Occupation In Demand) بود این امکان را می داد که برای برنامه مهاجرتی اسکیل ورکر این استان در هر دو زیر گروه “اکسپرس اینتری” و “مشاغل مورد نیاز” اقدام نمایند. پس از این تاریخ، این رویه برعکس شد و ساسکاچوان فهرست مشاغلی را ارائه کرد که مورد نیاز این استان نیستند (Excluded Occupation List) و علاوه بر این، هر ماه حداقل امتیازی را نیز برای هر دوره قرعه کشی مقرر کرد.

جدول زیر حاصل جمع آوری داده های مرتبط با قرعه کشی های این استان در بیشتر از یک سال گذشته است که از تاریخ سپتامبر سال 2019 تا 3 نوامبر 2020 انجام شده اند. بررسی این جدول از این جهت حائز اهمیت است که متقاضیان با رده های شغلی مشابه و مرتبط، این دید را پیدا می کنند که شانس آنها جهت اقدام در کدامیک از ناکهای شغلی ممکن است بیشتر باشد.

مجموع فراوانی در زیر گروه مشاغل مورد نیاز (OID)مجموع فراوانی در زیر گروه اکسپری اینتری (EE)NOC TITLE NOC
1818 Managers in agriculture0821
1818 Other financial officers1114
1818 Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations1215
1818 Purchasing agents and officers1225
1816 Construction estimators2234
1817 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety2263
1716 Senior managers – financial, communications and other business services0013
1716 Financial managers0111
1716 Human resources managers0112
1716 Administrators – post-secondary education and vocational training0421
1716 Human resources professionals1121
1716 Electronic service technicians (household and business equipment)2242
1716 Medical laboratory technicians and pathologists’ assistants3212
1717 Health policy researchers, consultants and program officers4165
1615 Insurance, real estate and financial brokerage managers0121
1616 Construction managers0711
1615 Facility operation and maintenance managers0714
1615 Administrative officers1221
1616 Human resources and recruitment officers1223
1615 Other medical technologists and technicians (except dental health)3219
1515 Administrative assistants1241
1515 Educational counsellors4033
1414 Purchasing managers0113
1413 Managers in social, community and correctional services0423
1414 Supervisors, finance and insurance office workers1212
1413 Property administrators1224
1414 Drafting technologists and technicians2253
1414 Business development officers and marketing researchers and consultants4163
1414 Financial sales representatives6235
1414 Supervisors, food, beverage and associated products processing9213
1313 Other administrative services managers0114
1313 Other business services managers0125
1313 Architecture and science managers0212
1312 Utilities managers0912
1313 Supervisors, general office and administrative support workers1211
1311 Medical laboratory technologists3211
1311 Paramedical occupations3234
1314 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers4161
1313 Education policy researchers, consultants and program officers4166
1211 Senior managers – construction, transportation, production and utilities0016
1211 Computer and information systems managers0213
1212 Corporate sales managers0601
1212 Executive assistants1222
1213 Legal administrative assistants1242
1212 Medical administrative assistants1243
1211 Health information management occupations1252
1212 Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians2233
1211 Construction inspectors2264
1212 Computer network technicians2281
1212 User support technicians2282
1211 College and other vocational instructors4021
1211 Social and community service workers4212
1214 Technical sales specialists – wholesale trade6221
1212 Chefs6321
1212 Telecommunications installation and repair workers7246