برنامه سرمایه گذاری کبک (Quebec Investor Program)

برنامه سرمایه گذاری کبک به سرمایه گذاران واجد شرایط این امکان را می دهد تا بدون اینکه درگیر راه اندازی یک فعالیت تجاری در کانادا شوند اقامت کانادا را تنها با سرمایه گذاری مبلغ 1.2 میلیون دلار بدست بیاورند. پس از مدت پنج سال، سرمایه گذاران می توانند اصل این پول را منهای سود بازپس بگیرند. متقاضیان این برنامه همچنین این امکان را دارند تا به جای سرمایه گذاری این مبلغ، مبلغ 350 هزار دلار به موسسات مالی واسطه بپردازند و این موسسات به جای آنان این سرمایه گذاری را انجام دهند.

دور جدید پذیرش متقاضیان برای برنامه سرمایه گذاری کبک در سپتامبر سال 2018 شروع شد و انتظار می رود تا پایان ماه آگوست سال 2019 ادامه پیدا کند. در مجموع قرار است 1900 درخواست در این دوره توسط دولت کبک پذیرفته شود. متقاضیان این برنامه بر اساس سیستم امتیازبندی خاص این برنامه ارزیابی می شوند و باید حداقل 40 امتیاز در این سیستم کسب نمایند. سطح تحصیلات، رشته تحصیلی، تجربه مدیریت کسب و کار، سن، سطح زبان انگلیسی و فرانسه، و بازدید قبلی از کبک و داشتن فامیل درجه یک در این استان تو امضای توافقنامه پرداخت مبلغ سرمایه گذاری از جمله معیارهای انتخاب متقاضیان در این برنامه هستند. حداکثر امتیاز قابل کسب در این برنامه 94 امتیاز است. دولت کبک پس از بررسی پروندهء متقاضیان این برنامه، از آنان برای انجام مصاحبه دعوت می کند.

مزایای برنامه سرمایه گذاری کبک

سرمایه گذاری مبلغ 1.2 میلیون دلار توسط دولت کبک ضمانت می شود و این مبلغ به تمامی بعد از گذشت پنج سال به متقاضی برگردانده می شود.

نیازی به راه اندازی بیزینس در کبک و ایفای نقش مدیر کسب و کار در این برنامه وجود ندارد و به عبارت دیگر این برنامه یک برنامه تجاری منفعل (Passive) است.

تمامی افراد خانواده شامل همسر و فرزندان وابسته می توانند در فایل متقاضی اصلی قرار بگیرند.

کسانی که موفق شوند از طریق این برنامه اقامت کانادا را بدست آورند از تمامی مزایای شهروندان کانادایی بجز حق رأی برخوردار خواهند بود.

شرایط لازم برای اقدام از طریق برنامه سرمایه گذاری کبک

 داشتن حداقل دارایی به مبلغ 2 میلیون دلار کانادا که از راههای قانونی بدست آمده باشد. این ثروت می تواند متعلق به متقاضی اصلی و یا همسر وی باشد. این میزان دارایی می تواند شامل املاک غیر منقول، سپرده های بانکی، سهام و صندوقهای سپرده گذاری و بیمه باشد.

داشتن حداقل دو سال تجربه مدیریت کسب و کار در پنج سال پیش از تاریخ ارائه تقاضا برای این برنامه نیز یکی دیگر از ملزومات این برنامه است. متقاضی باید بتواند ثابت کند که مدیریت منابع مرتبط با نیروی انسانی، منابع مالی و منابع غیر انسانی کسب و کار را بر عهده داشته است.

موافقت با سرمایه گذاری مبلغ 1.2 میلیون دلار به مدت پنج سال و یا پرداخت مبلغ 350 هزار دلار به موسسات مالی واسط.