ایالت کبک، استخدام نیروی کار خارجی را از سر می گیرد

دولت کبک به تدریج تلاشهای خود را برای جذب نیروی کار خارجی تحت برنامه Quebec Days، آغاز کرده اند. بدین منظور، ایالت کبک در حال برگزاری استخدام آنلاین است تا کمبود نیروی کار خود را جبران کرده و روند اقتصادی خود را بهبود ببخشد.

این برنامه استخدامی تحت حمایت دولت کبک اقدام به برگزاری همایشهای کاریابی (Job Fair) در نقاط مختلف دنیا می کند که از آن جمله می توان به داکار (سنگال)، هنگ کنگ، لس آنجلس و نیویورک (ایالات متحده آمریکا)، مکزیکوسیتی (مکزیک)، پاریس (فرانسه) و رباط (مراکش) اشاره کرد.

تمامی برنامه هایی که در طی چهار ماه گذشته برای جذب نیروی کار خارجی به ایالت کبک مطرح شده بودند، در ماه مارس به دلیل شیوع ویروس covid-19 و اقدامات پیشگیرانه به تعویق افتادند که موجب شد تا برنامه ریزی جدیدی صورت بگیرد.

در این برنامه استخدامی برای کارفرمایان، این امکان فراهم شده است که استعداد و توانایی بین کاندیداها را بررسی کنند و برای آن ها مصاحبه تنظیم کرده و در نهایت استخدام صورت بگیرد. نیروی کار خارجی نیز می توانند براساس علاقه، تخصص و ارائه مهارت های خود درخواست خود را ثبت نمایند. این مشاغل در مناطق مختلفی از ایالت کبک وجود دارند.

کلیه فعالیت های مربوط به جذب نیرو به صورت مجازی می باشد و در نهایت ورود نیروی کار خارجی، مطابق با اقدامات بهداشتی مقرر شده از جانب دولت کبک خواهد بود. این برنامه استخدامی برای یافتن نیروی کار، بیشتر در حوزه بهداشت و فناوری می باشد.

در اواخر ماه مه، با توجه به این که کل ایالت کبک، متقاضیان زیادی دارد و برنامه های فعلی، پاسخگوی این حجم از درخواست ها نیستند، دولت کبک در برنامه مهاجرتی دست به اصلاحاتی زد تا پذیرش افراد کمک پرستار و نیروی کار فنی به صورت آزمایشی صورت بگیرد.