میزان خط فقر (LICO) در کشور کانادا در سال 2020

افرادی که قصد مهاجرت به کانادا را دارند باید ثابت نمایند که به صورت مستقل و بدون استفاده از کمک های دولتی رفاه اجتماعی، حداقل برای شش ماه نخست اقامتشان بدون داشتن شغل می توانند در این کشور زندگی کنند. البته روش های مختلفی برای اثبات این توانایی وجود دارد. به عنوان مثال، یک افسر مهاجرت ممکن است مهارت ها و توانایی ها، سوابق کاری، مدارک تحصیلی و دارایی های شما را مدنظر قرار دهد. با این حال، اصلی ترین گزینه برای اثبات توانایی شما برای داشتن یک زندگی مستقل و بدون نیاز به کمکهای دولتی، پس اندازهای استقرار (settlement fund) شماست. پس انداز های استقرار به مقدار پولی اشاره می کند که شما می توانید در بدو ورودتان به عنوان یک فرد تازه وارد به کانادا همراه داشته باشید. مسئولین اداره مهاجرت از جدول LICO = Low Income Cut-Off) به عنوان ابزاری برای ارزیابی پس اندازهای استقرار استفاده می کنند تا بررسی کنند که این میزان برای زندگی مستقل و بدون نیاز به استفاده از کمکهای دولتی کافی است یا خیر.

LICO چیست؟

جدول LICO، نشان دهنده خط فقر در مناطق شهری کانادا با جمعیت 500 هزار نفر به بالاست. به عبارت دیگر، بر طبق این جدول، اگر درآمد شما بر اساس تعداد افراد خانواده تان، کمتر از میزان LICO باشد، شما در کانادا به عنوان یک فرد فقیر در نظر گرفته می شوید. حد آستانه خط فقر در جدول LICO، هرساله با توجه به میزان تورم تغییر می کند. جدول یک در این صفحه نشان دهنده میزان LICO برای افرادی است که قصد مهاجرت به کانادا در سال 2020 دارند. پس انداز استقرار (settlement fund) شما باید برابر و یا بالاتر از میزان درج شده در این جدول باشد. البته شما بایستی تعداد اعضای خانواده خود را در نظر داشته باشید. لطفا به این نکته توجه کنید که این جدول برای اسپانسرشیپی والدین، اعتباری ندارد.

LICO در چه جایی کاربرد دارد؟

در بسیاری از برنامه های مهاجرت، LICO به عنوان یک ابزار برای تعیین وضعیت مالی متقاضیان است. به عنوان مثال LICO در موارد زیر اهمیت دارد:

  1. برنامه های مهاجرت نیروی متخصص فدرال (Federal Skilled Worker Class): settlement fund به میزان LICO برای 6 ماه
  2. مهاجرت از طریق برنامه های مهارتی فدرال (Federal Skilled Trades Class): settlement fund به میزان LICO برای 6 ماه
  3. اسپانسرشیپی برای اعضای خانواده به غیر از همسر، فرزندان و والدین: settlement fund به میزان LICO برای 12 ماه
  4. ویزای استارت آپ: settlement fund به میزان LICO برای 6 ماه

البته اینها فقط به عنوان نمونه مطرح شدند. سایر برنامه های مهاجرتی استانی یا فدرال نیز ممکن است LICO را به عنوان ابزاری برای ارزیابی وضعیت مالی متقاضیان در نظر داشته باشند.

جدول LICO  در سال 2020

تعداد اعضای خانوادهLICO  برای 12 ماه (دلار)LICO برای 6 ماه (دلار)
یک نفر25,92112,961
دو نفر32,27016,135
سه نفر39,67219,836
چهار نفر48,16724,084
پنج نفر54,63027,315
شش نفر61,61330,807
هفت نفر68,59834,299
برای بالای هفت نفر، به ازای هر نفر6,9853,493

برای اکثر برنامه های مهاجرتی از قبیل برنامه مهاجرتی نیروی متخصص فدرال (FSWC) نیاز به اثبات این مطلب است که پس اندازی به میزان LICO برای 6 ماه وجود دارد.

توجه داشته باشید که پس انداز و اندوخته شما بایستی به راحتی قابل دسترس باشد. بدون شرط و بی چون و چرا. در اینجا، اهمیت وجود به یک وکیل مهاجرتی خود را نشان می دهد که بتواند برای اثبات سرمایه در دسترس شما مشورت های لازم را به شما ارائه دهد.

مقایسه LICO برای 12 ماه در سال 2018 و 2019

تعداد اعضای خانوادهسال 2018 (دلار)سال 2019 (دلار)
یک نفر24,95025,338
دو نفر31,06231,544
سه نفر38,18638,780
چهار نفر46,36247,084
پنج نفر52,58453,402
شش نفر59,30460,228
هفت نفر66,02867,056
برای بالای هفت نفر، به ازای هر نفر6,7226,828

مقایسه LICO برای 6 ماه در سال 2018 و 2019

تعداد اعضای خانوادهسال 2018 (دلار)سال 2019 (دلار)
یک نفر12,47512,669
دو نفر15,53115,772
سه نفر19,09319,390
چهار نفر23,18123,542
پنج نفر26,29226,701
شش نفر29,65230,114
هفت نفر33,01433,528
برای بالای هفت نفر، به ازای هر نفر3,3613,414

اهمیت آگاهی نسبت به جدول LICO در انتخاب استان مورد نظر جهت مقصد نهایی در کانادا نیز اهمیت دارد. اگر به مقالات حداقل دستمزد در کانادا و نیز میزان مالیات بر درآمد در کانادا مراجعه بفرمائید، با آگاهی از جدول LICO می توانید نسبت به درآمدهای احتمالی و میزان مالیات پرداختی در هر استان نیز دید بهتری بدست آورید.