آیا شرایط لازم برای مهاجرت به کانادا را دارم؟

آیا شرایط لازم برای مهاجرت به کانادا را دارم؟

این روزها یکی از پرسشهای بسیار رایجی که تقریبا تمام متقاضیان مطرح می کنند این است که آیا شرایط لازم برای مهاجرت به کانادا را دارم؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر از 90 درصد موارد این است که بستگی به خود شما دارد. در حال حاضر تمامی برنامه های skill worker کانادا بر اساس چهار عنصر اصلی طراحی شده اند: سن، تحصیلات، سابقه کاری و نمره زبان. بجز فاکتور سن که غیر قابل تغییر و بازگشت است، در یک بررسی کلی و در کوتاه مدت، دو عنصر دیگر یعنی سابقه کاری و تحصیلات نیز قابل تغییر نیستند و فرد بعید است در کوتاه مدت (کمتر از یکسال) بتواند سابقه کاری و تحصیلات خود را به شیوه ای تغییر دهد که امتیازش در سیستم مهاجرتی کانادا به گونه معنی داری تغییر نماید. بنابراین تنها فاکتور قابل تغییر که نیاز به اراده و تصمیم جدی متقاضی دارد و تلاش معناداری را می طلبد نمره زبان است.