کانادا، 55% از مشاغل از دست رفته خود در دوره کروناویروس را احیا می کند

کشور کانادا پس از محدودیت های کروناویروس و آرام شدن شرایط، اکنون در حال بهبود روند اقتصادی است.

چیزی حدود 55 درصد از 3 میلیون شغل و حرفه از ماه آوریل تا ماه جولای در کشور کانادا از بین رفتند. حدود 419000 شغل در ماه جولای اضافه شد که نسبت به ماه قبل، 2.4 درصد افزایش داشت که در مقایسه با نرخ رشد 5.8 درصدی در ماه ژوئن، میزان کمتری است. آمارهای مربوط به بررسی های اخیر وضعیت اشتغال، حقوق و ساعات کاری در کانادا نشان می دهد که رکود اقتصادی ناشی از کروناویروس پس از یک سقوط شدید، در حال افزایش چشمگیری است.

بیشتر مشاغل پاره وقت دوباره احیا شده اند. موقعیت های شغلی پاره وقت در ماه ژوئن، نزدیک به 5 برابر موقعیت های تمام وقت بوده اند. در ماه جولای، نسبت استخدام زنان بیشتر از مردان بود، هرچند که هنوز میزان استخدام مردان به پیش از دوران کروناویروس نرسیده است.