مهاجرت به کانادا برای سرمایه گذاران و کار آفرینان (BUSINESS IMMIGRATION)

دولت کانادا از سرمایه گذاران و کارآفرینانی که به دنبال فرصتهای جدید سرمایه گذاری و تجاری در کانادا هستند استقبال می کند. برنامه های کارآفرینی، سرمایه گذاری و تجاری کانادا به شیوه ای طراحی شده اند تا گرفتن اقامت برای این افراد را تشویق و تسهیل نمایند. هم دولت فدرال و هم دولتهای استانی از حضور مهاجرین کارآفرین و سرمایه گذار استقبال می کنند و خدماتی را به آنها ارائه می کنند تا بتوانند طرح تجاری خود را عملی کنند، برای ساکنین کانادا شغل جدید ایجاد نمایند، به شکوفایی اقتصاد کانادا کمک کنند و در کانادا با موفقیت به همراه خانواده خود مقیم شوند. 

اگر صاحب ثروت قابل توجهی هستید، سابقه مدیریت کسب و کار در ایران دارید و یا مالک کسب و کار موفقی در ایران هستید ممکن است برای یک یا چند برنامه تجاری و کارآفرینی کانادا حائز شرایط باشید. بسته به اینکه تمایل دارید در کدام استان کانادا اقامت کنید و چه میزان در برنامه مورد نظر خود سرمایه گذاری نمایید، برنامه های تجاری و کارآفرینی مناسب با شرایط شما متفاوت خواهد بود. در حال حاضر تمامی برنامه های کارآفرینی و تجاری کانادا (بجز برنامه سرمایه گذاری کبک) با اعطای اجازه کار آغاز می شوند و پس از یک یا دو سال شما امکان ارائه درخواست برای اخذ اقامت کانادا را با شروطی پیدا میکنید.

برنامه های کارآفرینی و سرمایه گذاری کانادا در حال حاضر در دو بخش کلی زیر ارائه می شوند:

برنامه سرمایه گذاری کبک

این برنامه مختص کسانی طراحی شده است که قصد سرمایه گذاری در استان کبک کانادا را دارند و برنامه ای جهت ایجاد شغل و کارآفرینی ندارند. این برنامه در حال حاضر تنها برنامه سرمایه گذاری است که متقاضی می پذیرد و شرط سنی و نمرهء زبان نقش چندانی در موفقیت در این برنامه ندارند.

برنامه های کارآفرینی استانی

برنامه های کارآفرینی استانی با هدف جلب مدیران و کارآفرینان خارجی طراحی شده اند.  ایجاد چند شغل برای شهروندان و مقیمان کشور کانادا یکی از اهداف اصلی این برنامه ها است و هر یک از استانهای کانادا بر اساس نیازهای استان خود ویژگیهای منحصر به فردی دارند.