ارائه درخواست ATIP

اگر پرونده مهاجرتی، دانشجویی، تحصیلی و یا توریستی شما از سوی افسر اداره مهاجرت ریجکت شده است توصیه می شود قبل از هر تصمیم گیری و اقدام بعدی، فایل ATIP خود را از اداره مهاجرت درخواست نمایید.

بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات شخصی، متقاضیانی که قبلا درخواستی را به سازمان IRCC ارائه داده اند می توانند یادداشتهای افسران این اداره و نیز رونوشتی از مدارک ارائه شده به این سازمان را درخواست نمایند. این گزینه به ویژه برای درخواستهایی که توسط آژانسهای هواپیمایی و یا مشاوران غیر حرفه ای ارائه شده اند اهمیت پیدا می کند به این دلیل که معمولا در این فایل تصویر مدارک ارائه شده و جزئیاتی که به رد شدن درخواست منجر شده اند به روشنی مشخص می شود.

از شما متقاضی گرامی درخواست می شود قبل از رزرو وقت مشاوره در زمینه پرونده های ریجکتی، نسبت به تکمیل فرم ATIP و ارسال آن به آدرس info@nobleimmigration.com اقدام بفرمائید تا پس از دریافت این فایل، در جلسه مشاوره با اطلاع از جزئیات پرونده ریجکتی در خدمتتان باشیم. هزینه درخواست این فایل 100 دلار کاناداست که شامل یک جلسه مشاوره رایگان پس از دریافت فایل ATIP نیز هست.

ATIP authorization form